ส่วนร่วมของชุมชนคือกุญแจสำคัญ

สิงคโปร์เป็นประเทศที่ก้าวหน้ามากขึ้น” นายนฤมลกล่าว “มันมีนโยบายในระยะยาวที่จะทำให้ประเทศนี้สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการเสนอราคาให้ยูเนสโก้ตระหนักถึงวัฒนธรรมการเลี้ยงหาบเร่เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Niramon Kulsri-somba ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา Urban and Design Development กล่าว

ว่าการจำหน่ายสินค้าในกรุงเทพฯอาจมีการจัดการอย่างยั่งยืนและกลายเป็น นิรมลสถาปนิกเขตเมืองร่วมกับทีมงานพัฒนาพื้นที่พหลโยธินซอย 9 (ซอยอารีย์) พร้อมโซนสำหรับผู้ค้าส่ง “แทนที่จะเป็นการบริหารจัดการจากบนลงล่างการมีส่วนร่วมของชุมชนคือกุญแจสำคัญ เราจำเป็นต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนพูดเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบความต้องการของพวกเขาและหาทางแก้ปัญหาที่จะทำให้ทุกคนพอใจ “เธอกล่าวขณะที่ยอมรับว่าต้องใช้เวลา