Category Archives: travel news

“คลื่นลูกแรกของชาวเหมืองคอร์นิชไม่ได้มาจากความสิ้นหวัง”

ในขณะที่ Galsworthy Estavillo ได้ทราบอย่างรวดเร็วว่า “คลื่นลูกแรกของชาวเหมืองคอร์นิชไม่ได้มาจากความสิ้นหวัง” จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงในหลายต่อหลายครั้งถูกผลักดันโดยความจำเป็นอันเป็นผลโดยตรงจากการค้นพบกระป๋องในโบลิเวียและมาเลเซียในวันที่ 19 ศตวรรษ. สิ่งนี้นำไปสู่การปิดเหมืองแร่ดีบุกของคอร์นวอลล์หลายแห่ง

Read more “คลื่นลูกแรกของชาวเหมืองคอร์นิชไม่ได้มาจากความสิ้นหวัง”

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนจังหวัดเชียงใหม่ มักจะไปดอยสุเทพ กันแทบทุกคน ซึ่งดอยสุเทพนั้นก็คือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย นั่นเอง อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยครอบคลุมท้องที่อำเภอแม่ริม อำเภอหางดง และอำเภอเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่อุทยานประกอบด้วย ดอยสุเทพ ดอยบวกห้า และดอยปุย อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธาร และมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง

Read more อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านจันรม

หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านจันรม ตั้งอยู่ที่ตำบลตาอ็อง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ของอำเภอเมือง ตามถนนสายสุรินทร์-สังขะ ทางหลวงหมายเลข 2077 ประมาณกม.ที่ 9 เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในด้านแหล่งทอผ้าไหมพื้นเมือง และแหล่งผลิต เครื่องประดับเงิน ปัจจุบันเป็นแหล่งจำหน่ายหัตถกรรมทั้ง 2 ประเภท นี้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ที่หมู่บ้านนี้มีการปลูกหม่อน และเลี้ยงไหมกันเองแล้วนำมาทอเป็นผ้าไหมที่มีลวดลายและสีแบบ โบราณ

Read more หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านจันรม